DoorElkaar, uw partner in diversiteit

investeer in jezelf met enkele boeiende opleidingen rond interculturaliteit en taaldiversiteit. Of ga voor een maximaal effect met een vorming, advies of intervisie op jouw werkvloer.

 

Anderstalige nieuwkomers: van beginsituatie tot eindmeet

26/9 van 9u tot 12.30u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Anderstalige nieuwkomers veroorzaken soms 'paniek 'op scholen. Hoe kunnen wij op een constructieve manier hier op school mee aan de slag gaan?

Lees meer

Opvoeden in verschillende culturen: op zoek naar de kracht van families

10/10 van 9.15u tot 16.00u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Als je ouders vraagt wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, is het antwoord vaak: zelfstandige kinderen die een eigen mening hebben. Veel ouders met een migratieachtergrond vinden het belangrijk dat hun kind leeft volgens het geloof en het goed doet op school. Als ouder zul je dan misschien een middenweg moeten zoeken, waarbij jouw kinderen wel een eigen mening hebben en zelfstandig zijn, maar zich ook houden aan bepaalde regels van het geloof. Als leerkracht of als hulpverlener staan we hier niet altijd bij stil, weten we niet altijd hoe dit bespreekbaar te maken of hoe hiermee om te gaan. 

Lees meer

Krachtgerichte kindgesprekken: migratie-verlies bespreekbaar maken

8/11 van 9.00u tot 12.00u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Migratie is een belangrijke faseovergang in het leven. Migratie is verlies. Niet enkel verlies van personen, maar ook verlies van omgeving, de geuren, de kleuren van het landschap, het eten, delen van je identiteit,... De impact van migratie is groot. Hoe kan je als leerkracht verlies bespreekbaar maken? 

Lees meer

Zwart of wit, of vijftig tinten grijs. Over omgaan met polarisering

26/11 en 13/12 van 9.00u tot 16.00u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

In onze hedendaagse maatschappij worden we meer en meer geconfronteerd met polarisatie. Rond heel wat thema’s ontstaat er een wij-zij denken: klimaat, religie, manieren van straffen en belonen, enz. Steeds meer en meer mensen ( of minderheidsgroepen ) laten hun stem horen en dit is goed. We merken dat we het niet altijd eenvoudig vinden om met deze verschillende meningen om te gaan. We willen als leraar of teambegeleider vooral de harmonie behouden in de groep. 

Lees meer

Alle ouders bereiken, hoe doen we dat?

5/12 van 13.00u tot 16.30u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Ouders zijn heel divers de dag van vandaag. De visie van de school staat soms haak op de visie van ouders, of we denken het toch. Nochtans zijn we partners van elkaar in de opvoeding van kinderen. Hoe gaan we aan de slag?

Lees meer