Mentorenopleiding Duaal Leren Zorgkundige

De mentorenopleiding is een combinatie van een beperkte theoretische kadering en veel praktische oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen situatie. Tijdens de opleiding wordt er tijd gemaakt voor probleemsituaties die deelnemers aanhalen en wordt er ruimte gegeven om vragen te stellen. Je leert hoe je mensen kan motiveren en hoe je op een positieve, stimulerende manier kan communiceren. Op het einde van deze opleiding heb je de technieken en vaardigheden onder de knie om iemand goed te begeleiden als mentor.  

Doelgroep
Iedereen die leerling-zorgkundigen begeleidt of ze in de toekomst graag wil begeleiden, en voor huidige en toekomstige mentoren van leerlingen van de opleiding Duaal Leren Zorgkundige.

Programma
De vormingsdagen zullen telkens doorgaan van 9 tot 15.30 u.

Volgende thema’s komen aan bod:
Leren: Wat is leren, wat zijn competenties, wat is een competentieprofiel, hoe beoordeel je op basis van een competentieprofiel en hoe ontwikkel je competenties?
Creatief denken: Hoe werken onze hersenen in functie van het leerproces? Wat motiveert leerlingen om nieuwe dingen te leren?
Observeren: Wat moet je observeren, hoe en wanneer doe je dat? Wat noteer je?
Actief luisteren: Wat is actief luisteren? Wanneer doe je dat en waarom is dat belangrijk?
Feedback geven: Hoe geef en ontvang je zowel positieve als corrigerende feedback? Wat doe je als een leerling feedback ontkent en/of er niets mee doet? Wat doe je bij weerstand?
Reflecteren: Wat zijn goede methoden om te reflecteren? Hoe ondersteunt reflectie het leerproces op de werkvloer?
Motiveren: Hoe begeleid je mensen die wat minder zelfvertrouwen hebben, die niet geïnteresseerd zijn in de richting die ze volgen, etc. Maar ook, hoe overtuig je collega’s om mee te werken aan een goede studentenondersteuning.
Coachen: Hoe kan je het leerproces begeleiden? Hoe kan je de persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kan je jouw manier van coachen afstemmen op de student (situationeel leidinggeven)? Hoe voer je een coachingsgesprek?
Evaluatie: Wat is evalueren? Wanneer evalueer je iemand? Hoe voer je een evaluatiegesprek?
POP: Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan? Hoe stel je goede korte en lange termijndoelen op (Smart-principe)? Hoe kan dit plan helpen bij het begeleiden van leerlingen?
Diversiteit: Hoe gaan we om met diversiteit bij leerlingen? Waarmee houd je rekening? Hoe communiceren we best? Welke drempels zijn er?
Intervisie: Tijdens en na onze opleiding zullen we in een kleinere groep samenkomen om samen te reflecteren over eigen casussen.
Coaching op de werkvloer: Elke deelnemer krijgt een coach toegewezen. Samen kunnen zij op de werkvloer extra begeleiding organiseren, coaching inplannen, op maat van de deelnemer.

Op vraag van deelnemers kunnen er ook andere onderwerpen besproken worden.

Locaties en data

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 30/11/2017, 07/12/2017, 14/12/2017, 21/12/2017, 11/01/2018, 18/01/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (febr/maart)

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 28/11/2017, 05/12/2017, 12/12/2017, 19/12/2017, 09/01/2018, 16/01/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (febr/maart)

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout (VOLZET)
Data: 20/02/2018, 27/02/2018, 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018, 27/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, 8790 Waregem
Data: 20/02/2018, 27/02/2018, 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018, 27/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: CCHA (cultuurcentrum Hasselt), Kunstlaan 5, 3500 Hasselt (VOLZET)
Data: 22/02/2018, 01/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018, 29/03/2018, 19/04/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (mei)

Locatie: Familia Café - Truweelstraat 138 - 9100 Sint-Niklaas (VOLZET)
22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018, 29/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: Vlaams Brabant (CC Bolwerk) - Bolwerkstraat 17 - 1800 Vilvoorde (VOLZET)
Data: 17/04/2018, 24/04/2018, 08/05/2018, 15/05/2018, 22/05/2018, 29/05/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is  (eind juni)

extra opleiding!
Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 17/04/2018, 24/04/2018, 08/05/2018, 15/05/2018, 22/05/2018, 29/05/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is  (eind juni)

Locatie: Sport- en cultuurcentrum De Valkaart - Albrecht Rodenbachstraat 42 - 8020 Oostkamp
Opgelet! Locatie is gewijzigd: Familia Café - Truweelstraat 138 - 9100 Sint-Niklaas
Data: 23/04/2018, 07/05/2018, 14/05/2018, 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (eind juni) 

Locatie: Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, 8790 Waregem
Data: 03/05/2018, 17/05/2018, 24/05/2018, 31/05/2018, 07/06/2018, 14/06/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (eind juni)

Kostprijs
gratis

Getuigschrift
Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Contact?
E-mail: mentor-duaal@hivset.be
Telefonisch: 056 96 98 64 of 014 47 13 09 (9-16u.) 

Inschrijven voor onze mentorenopleidingen doe je via deze link.