Netwerkdag - krachtige totaalbegeleiding van AN-leerlingen op school

Dinsdag 12 februari 2019 van 8.45 tot 16 uur (Campus Hivset Turnhout)
Met de steun van L.O.P. en Stad Turnhout

Anderstalige nieuwkomers zijn een realiteit de dag van vandaag. AN-leerlingen begeleiden, is nochtans geen apart verhaal. Maar hoe dan?  Hoe gaan we een krachtdadig beleid uitbouwen zodat alle leerlingen maximale kansen hebben? Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe organiseren we onze school en onze klas? Hoe doen we een zorgvuldige vervolgcoaching in de lagere school? Hoe professionaliseren we het team? Wat als het moeilijk loopt? 

Op deze dag willen we inzoomen op tal van kaders, good practices en bieden we ook tal van boeiende workshops aan. Er zullen bovendien kansen zijn om te netwerken en diverse organisaties en projecten beter te leren kennen (bv. docAtlas, huiswerkklassen, sportdienst, kinderadviseur, project 'Wereldklassen van Warande Turnhout, IMAT (rekentermen in de thuistaal), het feestvarken...)

Je kan bovendien kiezen uit één van volgende workshops (meer info via "lees meer"):

  • krachtige oudergesprekken
  • van beginsituatie tot eindmeet: een krachtige route als leidraad
  • wat is OKAN eigenlijk: een bezoek aan OKAN klassen 
  • bezoek aan basiseducatie
  • vervolgcoaching en trajectbegeleiding: over het muurtje kijken bij de OKAN collega's van het secundair
  • krachtige kindgesprekken: verlieservaringen durven bespreken
  • wat als het moeilijk loopt: taalachterstand of taalstoornis?
  • wat betekent analfabetisme eigenlijk en hoe aan de slag?
  • LOWAN: kijken bij de buren in Nederland
  • een moeilijke groep: analfabete 10-11 jarigen met potentieel...

Hou er rekening mee dat sommige workshops snel volzet raken...

Het belooft alleszins een zeer boeiende dag te worden!  Een goeie tip: kom met enkele personen van je school.  Je kan dan nadien alle opgedane inzichten samen brengen en een visie uitwerken. 
 

Lees meer