PRIMEUR: nieuwe opleiding MEOPA

Zuurstof-lachgasmengsels worden steeds meer door diverse zorgverstrekkers aangewend in diverse toepassingen en indicaties.  Dit omwille van het analgetische en/of sederende effect, waardoor tal van pijnlijke en/of stresserende ingrepen op een comfortabele manier kunnen verlopen.  Deze manier van zorgen wordt reeds langer toegepast in de pediatrie maar vindt ondertussen ook ingang bij zorgen aan volwassenen.  

Met onze nieuwe opleiding Referentiepersoon MEOPA - toepassing bij volwassingen (start 20/3), willen we tegemoetkomen aan de noodzakelijke kennis en vaardigheden, die de toepassing hiervan vereist.