Vormingscentrum staat voor kwaliteit met Qfor "GOLD"

Vormingscentrum Hivset laat de kwaliteit van haar aanbod en dienstverlening reeds vele jaren doorlichten door onafhankelijke certificatieorganisaties.  Sinds 2014 wordt onze kwaliteit objectief beoordeeld door Certup via een Qfor-audit. Het Qfor-kwaliteitslabel geldt als dé kwaliteitsmaatstaf in de Learning & Consulting wereld. Dankzij een Qfor-certificatie weten klanten dat zij in zee gaan met een professionele partner. En u kàn gerust zijn, want de kwaliteit van Vormingscentrum Hivset werd bekroond met het Qfor GOLD label.  Dat wil zeggen dat wij ons binnen een breed scala van beoordeelde learning-& consultingorganisaties verdergaand onderscheiden.  Het Qfor GOLD-label staat voor "uitmuntendheid" en situeert qua kwaliteit boven sterke en zeer sterke professionals die respectievelijk het bronze en silver label behaalden.