Opleiding nieuwe handelingen zorgkundigen

Opleiding nieuwe handelingen zorgkundigen

Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma. We bieden twee varianten aan van deze opleiding: een open opleiding en een variant met afstandsonderwijs

Lees Meer
Medewerkers Ten Kerselaere ‘ervaren’ dementie met VR-bril

Medewerkers Ten Kerselaere ‘ervaren’ dementie met VR-bril

Bekijk het artikel in Gazet van Antwerpen

Deze vorming kan je volgen in ons open aanbod (zie "Het leven zoals het is door de ogen van een persoon met beginnende dementie"), of kan op maat worden georganiseerd binnen je organisatie.

Lees Meer
Laatste vrije plaatsen voor deze opleidingen rond palliatieve zorgen

Laatste vrije plaatsen voor deze opleidingen rond palliatieve zorgen

 

Lees Meer
Sta sterker in de zorg voor personen met een psychiatrische zorgvraag

Sta sterker in de zorg voor personen met een psychiatrische zorgvraag

 

OPLEIDINGEN SPECIFIEK VOOR ZORGKUNDIGEN

KORTE OPLEIDINGEN

MISSCHIEN OOK INTERESSANT?

Lees Meer
Opleidingen ouderenzorg najaar 2019
Maak net zoals tal van teams en organisaties in de regio kennis met de kracht van Sociocratie 3.0.

Maak net zoals tal van teams en organisaties in de regio kennis met de kracht van Sociocratie 3.0.

Sociocratie 3.0
Hekpt je team/organisatie bewuster en effectiever samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele organisatiestructuur

Lees Meer
Zorgskills in the picture dit najaar!

Zorgskills in the picture dit najaar!

heel wat verpleegkundigen worstelen met deze zorgskills of voelen zich er niet zo gemakkelijk bij...  Met deze aankomende vormingen is dat zo opgelost! Schrijf je snel mee in.
 

Verzorging en gebruik van de poortkatheter

1/10 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

OF 21/10 van 13u tot 16u (Waregem)

Lees meer (Turnhout)
Lees meer (Waregem)

Het vervangen van een suprapubische sonde

8/10 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Tracheazorg in de thuiszorg

15/10 van 13 tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Infuustherapie in de thuiszorg

5/11 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Vaccinaties en Basic life support

18/11 van 13u tot 16u (Waregem)

Lees meer

Interactieve wondzorg: verbandmaterialen

26/11 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Bloedname: tips en tricks

2/12 van 13u tot 16u (Waregem)

Lees meer
Lees Meer
Kwaliteit waar je op kan vertrouwen

Kwaliteit waar je op kan vertrouwen

De kwaliteit van Vormingscentrum Hivset wordt regelmatig objectief onderzocht en erkend door Certup via een Qfor-audit én via de Vlaamse KMO-p audit. Onze kwaliteit werd recent bekroond met het Qfor GOLD label, waarbij GOLD mag vertaald worden als uitmuntend, onderscheidend. 

Lees Meer
Lezingencyclus 2019: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Lezingencyclus 2019: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Christen-zijn in de 21ste eeuw
Binnen het kader van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer atheïsten, agnosten en ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat in een open gesprek waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Lezingencyclus 2019
Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat je hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig is welkom.

Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout
van 19.30 u. tot 22.00 u.

Gratis, eventueel vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijven: administratie-vc@hivset.be (voor 1, meerdere lezingen of hele cyclus)

Lezingen 2019

Catechese als eerste verkondiging?
E.H. Bart Paepen, vicaris bisdom Antwerpen
maandag 14 januari 2019

Het Verbond in het Oude Testament
Myriam Smits, aanspreekpunt CCV bisdom Antwerpen en adjunct van de vicaris voor het vicariaat diocesane diensten
dinsdag 19 februari 2019

Toegepaste barmhartigheid. Over het sacrament van de verzoening
E.H. Jaak Janssen, deken dekanaat Bree
dinsdag 19 maart 2019

Wat moet ik doen? Mogen we nog fouten maken in de zorg?
dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw
maandag 29 april 2019

Ik geloof, geloof ik. Omgaan met geloofstwijfel
ds. Bram Beute, predikant Bazuinkerk Kampen
dinsdag 14 mei 2019

Hoever staan we met onze pastorale eenheden?
E.H. Wim Selderslaghs, vicaris bisdom Antwerpen
maandag 3 juni 2019

Ruimte voor het onverwachte in tijden van 'controlitis'
dr. Ellen Van Stichel, Dominicaans Studiecentrum Theologie en Samenleving
donderdag 19 september 2019

De Liefde achterna. Leefregels van Franciscus van Assisi
dr. Willem Speelman, Franciscaans Studiecentrum Tilburg University
dinsdag 15 oktober 2019

Het Boek van de Psalmen. Een Bijbels-ontginnende benadering
Martin Otten, Bijbeltheoloog
dinsdag 12 november 2019

Wat kunnen we leren uit de joods-christelijke dialoog?
prof.dr. Didier Pollefeyt, Katholieke Universiteit Leuven
maandag 9 december 2019

Lees Meer