Partners

Vormingscentrum HIVSET werkt samen met

HIVSET

DeSpiegeling

ESF

Kind en Gezin

Prisma

Musica

Groep Gasthuiszusters Turnhout

Palliatief Netwerk Arr. Turnhout

Thomas More

Expertisecentrum DoorElkaar

VDAB

Karel de Grote-Hogeschool