Partners

Vormingscentrum Hivset werkt samen met

ESF

Kind en Gezin

Prisma

Musica

FANC

Groep Gasthuiszusters Turnhout

Europees Sociaal Fonds (ESF)
 

Palliatief Netwerk Arr. Turnhout

Thomas More

Expertisecentrum DoorElkaar

Zorgethisch Lab De Spiegeling

VDAB

Karel de Grote-Hogeschool

Campus Hivset