Veilige en vlotte vormingen

We gaan voor een veilige leeromgeving

Kom niet naar een klassikale opleiding indien je je ziek voelt of klachten hebt (hoesten, koorts, keelpijn, enz.).
Het dragen van een (zelf meegebracht) mondmasker in de klas is verplicht. Enkel als je aan het woord bent en de 1,5 meter afstand kan bewaren kan het afgezet worden.
Was je handen regelmatig (indien er geen wasbak aanwezig is in het lokaal, zal ontsmettingsmiddel voorhanden zijn).
We streven naar permanente verluchting van de lokalen. Hou hier rekening mee bij je kledingkeuze aub.  Bij erg koud of winderig weer, wordt het lokaal minstens bij elke pauze goed verlucht.
Toiletten worden meermaals per dag gereinigd.

Live klassikaal als het kan, online wanneer noodzakelijk

Opleidingen die als ‘webinar’ gepubliceerd werden op de website, zullen steeds online doorgaan. De overige opleidingen hopen wij vooral via contactonderwijs te kunnen organiseren, .. omdat de kracht van de opleiding mede wordt gecreëerd door samen denken, praten, groeien.  Indien nodig, dus wanneer het veiligheidsrisico te hoog is, kan het Vormingscentrum een ‘klassikale’ opleiding (of een onderdeel) wijzigen naar een ‘online’ opleiding. Het Vormingscentrum schat deze noodzaak autonoom in op basis van actuele adviezen en cijfers (federaal, provinciaal, regionaal, campusgebonden, enz.). De cursist verklaart zich bij inschrijving akkoord met de mogelijke omzetting van klassikale naar online opleiding, zodat opleidingen gegarandeerd kunnen doorgaan.  In de gevallen waar het om didactische of andere redenen onmogelijk is een vorming om te zetten van ‘klassikaal’ naar ‘online’, zal het Vormingscentrum deze uitstellen of annuleren. We zoeken dan een passende oplossing: terugbetaling, herinschrijving, …

Bij maatprojecten gaan we voor veiligheid als onderdeel van een onderling akkoord

Bij projecten op maat (vorming, advies, begeleiding) bepalen het Vormingscentrum en de klant via onderling overleg de vorm van de activiteiten en de te handhaven veiligheidsmaatregelen. Het Vormingscentrum zal van haar kant steeds aandacht vragen voor specifieke veiligheidsgaranties (ventilatie, handhygiëne, mondmasker, social distancing), die door de klant verder kunnen worden uitgebreid.