Bedrijven

 

Hieronder kan je enkele voorbeelden zien van topics die we regelmatig aanbieden in diverse bedrijven. Ons aanbod beperkt zich uiteraard niet tot deze topics.

Teamgerichte vaardigheden optimaliseren:

 • Communicatie, feedback, functioneringsgesprekken, uurroostering, ..
 • Conflicthantering, omgaan met drukte en stress, ..
 • Verandering faciliteren, ..
 • Persoonlijke missie, waardenvol werken, veerkracht, ..
 • Talentmanagement, waarderend beleid (appreciative inquiry), ..

Welzijn

 • Ergonomie: rugvriendelijk werken,....
 • Intervisie, ..
 • Opvang nieuwe medewerkers
 • Opleiding basishulpverlener, reanimatie, AED, EHBO
 • Communicatie in je team, klantvriendelijkheid, omgaan met klachten, ..
 • Ethiek, …
 • Opleiding vertrouwenspersoon
 • Mentorenopleiding
 • ...

Diversiteit

 • Kleur op de vloer: over cultuur en taaldrempels
 • Aan de slag met diversiteit
 • ….

 

Naast vormingen bieden wij ook begeleidingstrajecten en beleidsondersteuning aan op maat. Dat betekent dat je ons bv. kan inschakelen voor begeleiding en advies bij de implementatie van verandering op de werkvloer (bv. ten gevolge van een vorming), voor ondersteuning bij kwaliteitszorg, voor beleidsondersteuning, enz.

Naast vorming en begeleiding op maat, kan je ook een kijkje nemen in ons open aanbod.