Jeugd- en gehandicaptenzorg

 

Er wordt heel wat verwacht van u als leidinggevende, begeleider of medewerker in uw organisatie. De maatschappij verandert, de visie op het begeleiden van kinderen, jongeren en personen met een beperking veranderen. Om up-to-date te blijven is vorming belangrijk, maar ook om een goede begeleiding mogelijk te maken is een leven lang leren cruciaal. Vormingscentrum Hivset speelt hier op in door verschillende vormingen aan te bieden zowel voor professionelen als voor cliënten. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod

Vormingen voor professionelen

 • Leidinggeven
  • Basiscursus leidinggeven, creatief leidinggeven, functioneringsgesprekken, uurroostering, vergaderen, leidinggeven aan voormalige collega's, feedback...
  • Motiveren van cliënten, effectieve communicatie
  • ...
 • Teambegeleiding
  • Teamdynamiek, omgaan met verschillen, samenwerken, supervisie in het team, diversiteit in het team en de organisatie, hoe coach ik mijn team,...
  • Zelfzorg
  • Omgaan met stagiairs: mentorenopleiding
 • Medische thema's
  • EHBO, diabetologie, gezonde voeding, levensreddend handelen..
 • Specifieke zorg voor personen met een beperking
  • Palliatieve zorgen
  • Omgaan met ouder worden, omgaan met dementie, omgaan met verlieservaringen
  • Hef- en tiltechnieken
  • Gebruik van aromatherapie
  • De mensenrechtenbenadering
  • Creatieve gesprekstechnieken
  • handicap in andere culturen, omgaan met "andere" ouders, interculturele communicatie
  • ...

 

Vormingen voor cliënten

 • Voor personen met een beperking
  • Relationele vaardigheden, eerste contacten leggen, een verhaal vertellen met creatieve methodieken, emoties uitdrukken, assertiviteit…
 • Voor jongeren in de jeugdzorg
  • Basiscommunicatie, relationele vaardigheden, een blik op je kwaliteiten, assertiviteit, werken aan een goede groep...

Uiteraard zijn dit maar enkele vormingen uit ons breed aanbod.  Bovendien kunnen we ook vormingen op maat ontwikkelen indien u uw gading hier niet vindt.

Naast vorming en begeleiding op maat, kan je ook een kijkje nemen in ons open aanbod.