Digitaal maatwerk

Betrokken blijven, ondersteuning bieden waar nodig, flexibel omvormen van opleidingen/vormingen zodat we toch aan de vragen tegemoet kunnen komen…. daar zijn we in deze tijden voor blijven gaan. We lichten hierbij twee projecten toe.

Allereerst kwam vanuit Elisa-care (dienstenonderneming HIVSET) de vraag of we extra ondersteuning aan het personeel inzake beschermende maatregelen/richtlijnen konden bieden. Aangezien live-sessies op dat moment nog zeker niet aan de orde waren, hebben we in een mum van tijd, op hun maat, korte presentaties opgenomen. Deze presentaties werden met alle medewerkers gedeeld. De presentaties waren laagdrempelig, kort maar to the point en visueel sterk. Net wat ze nodig hadden, werd ons verteld. Op 8 mei werden de leidinggevenden van Elisa-care in de bloemetjes gezet en kwamen ze zelfs met een artikel in Het Laatste Nieuws. Heel stilletjes durven we hopen dat we hieraan ons kleine steentje hebben bijgedragen. Maar er is meer...

Daarnaast lanceerden we het project ‘COVID-19 in huis, wat nu?’, een initiatief voor onder meer  Woonzorgcentra en instellingen voor mensen met een beperking. Deze medewerkers hadden dringend nood aan duidelijke informatie over hoe ze zichzelf en hun bewoners konden beschermen. Onze collega, Peter De Bock uit Waregem, beet de spits af. Gedurende 2 sessies van telkens één uur werden beschermende materialen/maatregelen toegelicht en gedemonstreerd. En dit aan een zeer kleine groep hulpverleners en facilitaire medewerkers waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht werden genomen. Deze sessie werd gesmaakt. Dat werd duidelijk toen ook andere instellingen aan dit project wilden participeren. Team Chronische Zorg nam dit initiatief vanuit onze betrokkenheid op het werkveld want ‘zorgen voor’ zit in ons bloed.

Vele vormingen werden verplaatst naar het najaar of zelfs voorjaar 2021. Door de onvoorspelbaarheid van het virus zijn we nog niet zeker in welke vorm we deze vormingen zullen aanbieden. Momenteel testen we heel wat digitale, maar ook andere creatieve methodieken uit. Onze lesgevers overleggen, wisselen tips uit en zoeken steeds naar betere kwaliteit… ook één van onze kernwaarden! Je merkt het: we doen er alles aan om jullie met de best mogelijke vormingen te verwelkomen.