Projecten

A/ NIEUWE KRACHTEN VOOR DE KINDEROPVANG
Het project Nieuwe krachten voor de kinderopvang werd door ESF goedgekeurd en loopt van december 2020 tot eind december 2022. Dankzij de financiële steun van het ESF (89.937,41 euro) en het Vlaams Co-financieringsfonds (49.376,05 euro) kunnen we nieuwe kansen creëren voor cursisten die interesse hebben in een job als kinderbegeleider baby’s en peuters. In dit project leiden we enerzijds nieuwe krachten voor de kinderopvang baby’s en peuters op door een op maat geïntegreerd traject en anderzijds creëren we extra opvangplaatsen die in deze regio nodig zijn door geïnteresseerde cursisten te ondersteunen in de onderneming hiervan.

Heb jij altijd al gedroomd om te werken met kleuters en peuters, maar… heb jij nog geen ervaring? Heb jij het moeilijk om een diploma/ certificaat te behalen? Wij helpen je graag!

Wij organiseren samen met VDAB een traject voor de opleiding kinderbegeleider baby’s en peuters. Wij luisteren ook naar jouw vragen en naar wat jij wilt en wat jij nodig hebt.
De voltijdse opleiding start op 1 september 2021 en stopt op 30 november 2022.
Je kan kiezen tussen 2 plaatsen om de opleiding te volgen: LBC Turnhout of CVO HIK Mol.

Wil je meer informatie?

Schrijf dan hier in voor een infosessie in LBC Turnhout of CVO HIK Mol.
Contactpersoon Evy Geboes
nkk@hivset.be

B/ ERVARINGSBEWIJS KINDERBEGELEIDER SCHOOLGAANDE KINDEREN
Het ervaringsbewijs kinderbegeleider schoolgaande kinderen wordt mogelijk gemaakt met steun en financiering van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Het ervaringsbewijs is een erkende kwalificatie, je kan er eventueel vrijstelling mee bekomen voor de opleiding kinderzorg binnen het volwasseneonderwijs en je krijgt inzicht in je competenties met betrekking tot de job.

Om het ervaringsbewijs te behalen doorloop je een aantal stappen:

1. Infosessie
Via onderstaande link kan u inschrijven voor de infosessie en zelf een gepast moment en locatie kiezen.

https://docs.google.com/forms/d/1Ifp40nGQH2lOrAuyLaOrTGgzGv4R6MzFQbqlDSViHPI/viewform?edit_requested=true

2. Begeleidingsgesprek
Samen met je begeleider stel je een talentenmap samen. We verzamelen al je ervaring en koppelen deze aan competenties. Vervolgens krijg je van de begeleider het advies of je deelname al dan niet zinvol is.

3. Beoordeling deel 1, observatie
We gaan je observeren in de context van de buitenschoolse kinderopvang.

4. Beoordeling deel 2, assessments
Aan de hand van methodieken peilen we naar je competenties vb. rollenspellen, interviews en een postbakoefening.

5. Feedbackgesprek
Je krijgt feedback en kan het ervaringsbewijs behalen.

Het ervaringsbewijs is voor werkenden en werkzoekenden.

Contact: Freija Cocquyt - ervaringsbewijs@hivset.be - 014 47 13 09 of 056 96 98 64

C/ LOOPBAANBEGELEIDING
• Je zit met twijfels en vragen over je werk.
• Je wil meer plezier en voldoening in je job.
• Je wil een beter evenwicht tussen je beroeps- en privéleven.
• Je wil weten welk werk écht bij je past.
• Je vindt het tijd om de balans op te maken van je loopbaan.
• Je wil uitzoeken welke loopbaankeuzes je best maakt.
• Je wil ontdekken hoe je je talenten volop kan laten renderen.
• Je hebt het gevoel dat er meer in je zit dan dat je kan tonen op je werk.
• Je bent op een kruispunt gekomen in je loopbaan en weet niet welke richting je best kiest.

1. Onze aanpak
Bij onze coaches krijg je een intensieve begeleiding met oefeningen en coachende gesprekken. Je ontdekt jouw talenten en bekijkt hoe je zelf actief jouw loopbaan kan sturen, versterken en ontwikkelen. Zo voel je je beter in je vel in je job en op de arbeidsmarkt. Met een concreet actieplan heb je een houvast om stappen te ondernemen in jouw carrière. In het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek kom je meer te weten over wat loopbaanbegeleiding jou kan bieden.

2. Loopbaancheques
De Vlaamse Overheid subsidieert loopbaanbegeleiding. Jij betaalt slechts 40 euro voor 4 uur begeleiding.
Voor meer info: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

3. Locaties
Wij bieden loopbaanbegeleiding aan in Turnhout en Waregem. Wil je een vrijblijvend en gratis infogesprek? Contacteer ons!

Contact: loopbaanbegeleiding@hivset.be met vermelding van je contactgegevens
056 96 98 64 of 014 47 13 09 (9-16 u.)