Partner van 'Kopzorgen verdienen zorg'

Partner van 'Kopzorgen verdienen zorg'

Vormingscentrum HIVSET is partner van de campagne 'Kopzorgen Verdienen Zorg': https://kopzorgen.be/

De laatste jaren krijgen we meer en meer vragen vanuit de WZC's (én vanuit de thuiszorg) naar de opleiding rond 'Psychiatrische stoornissen bij ouderen'. Ter plaatse merken we dan wel eens op dat er inderdaad soms nog weinig inzicht/kennis/aandacht bestaat rond het psychisch welzijn van bewoners. We hebben ook enkele jaren de opleiding BBK geriatrie en GGZ aangeboden. Ook hier merkten we op dat er veel meer nood is aan kennis en kunde m.b.t. de geestelijke gezondheid bij ouderen. Van daaruit zijn wij vorig jaar gestart met een 150 u. opleiding 'De geestelijke gezondheid bij ouderen'. Deze opleiding zijn we volop aan het optimaliseren (met ondertussen een try-out groep van 14 deelnemers) en het is in deze opleiding dat ook Luc Van de Ven is komen spreken over 'Depressie en ouderen'.

Interesse? Mail naar chris.francken@hivset.be (vr.)
 

Lees Meer
Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Ben je werkloos en op zoek naar een job als kinderbegeleider baby’s en peuters, maar… heb jij nog geen ervaring? Is het moeilijk voor jou om een diploma/certificaat te behalen en heb je hier toch wat extra ondersteuning voor nodig (bv. op vlak van taal, ICT, organisatie met eigen gezin,...)? Wij helpen je graag!

Klik hier voor meer info.

Lees Meer
Op de driehoek klimmen

Op de driehoek klimmen

In bijna alle teams waar we komen, is het een beetje zoeken. Ook in onze eigen organisatie stellen we dat vast. Het idee dat het allemaal terug zoals ‘vroeger’ wordt, is ondertussen definitief in de prullenbak gegooid. We beseffen allemaal dat we verder gaan vanaf hier, met alles wat we meegemaakt hebben, met alle veranderingen van dien: veiligheidsmaatregelen, andere bezoekregelingen, thuiswerken, enz. Ieder gaat er op zijn manier mee om en dat zorgt soms voor spanning in een team.

Om ervoor te zorgen dat we verbonden blijven samenwerken en elkaar blijven begrijpen, is het belangrijk om af en toe ruimte te maken om samen uit te zoomen om te kijken of we nog met de ‘juiste’ dingen bezig zijn. Een model dat daarbij kan helpen zijn de Logische niveaus, ontwikkeld door Bateson en Dilts. Dit model gaat ervan uit dat er 6 niveaus zijn waarop mensen denken, leren en functioneren. Het model kent een hiërarchie wat betekent dat een hoger niveau de niveaus eronder mee richting geeft. Een verandering in een hoger niveau heeft dus effect op de lagere niveaus, terwijl verandering in een lager niveau niet per sé effect heeft in een hoger niveau.

Hierboven zie je de verschillende niveaus:

Omgeving: Waar ben ik? 
Gedrag: Wat doe ik? 
Vaardigheden: Wat kan ik? 
Overtuigingen: Wat geloof ik? 
Identiteit: Wie ben ik? 
Visie: Waar sta ik voor? 

Bij spanningen helpt dit model om wat er gebeurt op het juiste niveau te bekijken en van daaruit een oplossing te laten ontstaan. Een situatie staat immers nooit op zich. Ze heeft altijd te maken met hoe jij of je collega’s naar deze situatie kijken en hoe jullie ermee omgaan. Als die perspectieven duidelijk worden, komt er vaak meer begrip en sneller een gewenste verandering. 

Zo horen we wel eens dat zorgverleners kamers van bepaalde zorgvragers vermijden. Collega’s beginnen dan al snel te speculeren: ‘ze zal schrik hebben voor COVID en ze laat ons hier nu wel mooi voor opdraaien. Dat kan natuurlijk het geval zijn. Maar er kunnen heel verschillende redenen zijn. Om meer helderheid te krijgen, helpt het om door te vragen op het vertoonde gedrag: Wat maakt dat de zorgverlener de kamer vermijdt? Heeft het te maken met de nodige vaardigheden en competenties? Vooral in de eerste lockdown hoorde ik dit veel terugkomen: dat zorgverleners zich onbekwaam voelden om de juiste zorgen toe te dienen bij COVID-patiënten. Waar gelooft de zorgverlener in? Wat is belangrijk voor hem/haar? Misschien heeft hij zelf iemand uit een risicogroep thuis, waardoor voorzichtigheid op dat moment belangrijker is dan collegialiteit. En wie wil die persoon zijn? Zo hebben we verschillende zorgverleners horen zeggen dat ze regelmatig hun persoonlijke grenzen overschrijden omdat ze vooral een solidaire collega willen zijn. En stel dat jullie solidariteit als team hoog in het vaandel dragen, hoe toont zich dat dan? Welk gedrag verwachten jullie van van collega’s? En waar liggen grenzen? Waar staan jullie voor als team? Waar leg je deze dagen de focus op? Op een heldere structuur, op een warm huis, op hoge veiligheid? Wat heeft prioriteit? En hoe uit zich dat dan in wat jullie doen? 

In tijden van transitie is het belangrijk om je regelmatig te richten op de hogere niveaus. En van daaruit weer af te dalen om zo te kijken of dat zich ook daadwerkelijk toont in passend gedrag. Helderheid in de hogere niveaus geeft ook meer begrip onder teamleden. En dat is soms al genoeg om de verbondenheid te versterken en weer met meer energie aan de volgende shift te beginnen. 

Dus merk je een spanning op in je team. Kijk op welk niveau de persoon die erover spreekt, vertelt. Dat zal in de meeste gevallen op de laag van ‘omgeving’ of ‘gedrag’ zijn: wie, wat, waar, wanneer, … En begin dan door te vragen, zodat je meer inzicht krijgt in wat er achter het gezegde zit aan overtuigingen en opvattingen. Het zal direct meer helderheid brengen en vaak ruimte voor onverwachte nieuwe oplossingen. 

Veel succes ermee!

 

Wij bieden graag ondersteuning! 

Merk je dat de spanning blijft hangen of wil je gewoon even ruimte maken voor je team om deze hectische tijden te verteren, wij komen jullie graag ondersteunen. 

Denk daarbij aan:

  • spanningen en polarisatie in het team rond COVID-maatregelen, afwezigheden, vaccinaties, gemaakte fouten, problemen met families of zorgvragers, over-emotionaliteit door vermoeidheid, … omzetten naar een verbonden samenwerking
  • een aangepaste overlegcultuur in deze veranderende tijden creëren
  • hoe als leidinggevende je draai vinden met je team en je medewerkers in zware tijden ondersteunen 
  • ...

Aarzel niet om ons te contacteren met jouw probleem en we denken graag met je mee.  Want in het hart van elke moeilijkheid ligt een kans!! 

Team Communicatie

Vormingscentrum Hivset

Lees Meer
Yes! Onze kwaliteit opnieuw onafhankelijk erkend

Yes! Onze kwaliteit opnieuw onafhankelijk erkend

Vormingscentrum Hivset werd onafhankelijk doorgelicht door een professioneel auditbureau en voldoet aan de Qfor-WSE normering.  Onze kwaliteit schittert dus nog steeds als een diamant.  

Qfor-WSE is gericht op dienstverleners actief op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking en die wensen gebruik te maken van de subsidiabele maatregelen van het Departement Werk en Sociale Economie, VDAB en bv. ESF.  

In 2018 behaalden we een Qfor GOLD label, omdat na vergelijking met andere dienstverleners, onze kwaliteitsresultaten uitmuntend bleken. Binnen enkele weken krijgen we te horen of we die stunt nog eens kunnen herhalen. 

We zijn uiteraard bijzonder fier en verheugd met dit nieuws en kijken er naar uit om jou te helpen schitteren via onze vormingen en projecten. Graag tot binnenkort!

Lees Meer
Delen om te helen

Delen om te helen

Wanneer we ons in een moeilijke situatie bevinden is het belangrijk om verhalen te delen. Via een reeks kaartjes wordt gepeild naar ervaringen, ontdekkingen bij jezelf of bij elkaar en gaan we dieper in op hoe we dit allemaal beleven. Een prachtig instrument voor de check-in van je vergadering, voor teambuilding, voor intervisie en zoveel meer. Meer weten? Bekijk het filmpje. De waaier kost 15 euro.

Bestellen kan hier

Lees Meer
Wij blijven met je verbonden!

Wij blijven met je verbonden!

Kies nu jouw webinar op maat!

Het Vormingscentrum blijft op jou betrokken.
Onze meeste vormingen lopen reeds via webinar.
Schrijf in op onze website,
of informeer bij de betrokken contactpersoon van de vorming.

Bel 014 47 13 12 - elke weekdag van 9 tot 16 u.
Of mail vormingscentrum@hivset.be

Tot ziens.

Lees Meer
Het zorgethisch lab deSpiegeling: een praktische vertaling van zorgethiek

Het zorgethisch lab deSpiegeling: een praktische vertaling van zorgethiek

Wat is goede zorg?  Is goede zorg voor iedereen gelijk?  In elke tijd en cultuur?  Of moeten we goede zorg breder interpreteren, gekaderd in een context, gestoeld op een fundament, gedragen door een visie,...?  Vele vragen waarop we antwoorden zoeken in deSpiegeling en die ook jouw blik kunnen verruimen.
HOE?
Laat ons allereerst eens stilstaan bij onze eigen, menselijke kwetsbaarheid.  Laten we zélf eens de rol innemen van een afhankelijke, hulpbehoevende persoon en in een echt bed plaatsnemen.  Met de nodige hulpmiddelen krijg jij een rol aangemeten van bv. iemand met een verlamming.  Vervolgens zal een docent verpleegkunde je de nodige zorgen toedienen.  Jij mag 'ervaren'.  Verrassend eenvoudig, verrassend beklijvend. Na een halve dag 'zorgvrager' te zijn geweest, zul je heel wat indrukken hebben opgedaan.  Stof om over na te denken, te analyseren en te bespreken.  Onder begeleiding van een zorgethicus staan we in de namiddag stil bij jouw ervaringen van kwetsbaarheid.  We bespreken de gevoelens die daarmee gepaard gaan, wat de valkuilen en effecten zijn van  manieren van omgaan met afhankelijkheid,...  We analyseren hoe jouw persoon-zijn een cruciale rol heeft in jouw zorgverlener-zijn. Zo komen we gezamenlijk tot inzichten van wat de betekenis is van ethiek in een zorgrelatie.  De ethische principes worden hier vertaald tot een werkwoord, kortom, er kan veel geleerd worden uit een dagsessie deSpiegeling bv. je eigen kwetsbaarheid (h)erkennen in het gelaat van de zorgvrager, alsof die jou een spiegel voorhoudt.
Dagsessies met rolinleving en ethische reflectie
Voor wie?
Voor studenten +18 uit zorgopleidingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Voor professionals uit zorginstellingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 60 per student
Professionals uit zorginstellingen € 120 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 80 per persoon
Dagsessies met rolinleving - ethische reflectie - getuigenis van een zorgvrager - les tilprincipes
Voor wie?
Voor leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs gans Vlaanderen - ganse klas
Kostprijs?
Deze sessies worden gefinancierd door het Regionaal Technologisch Centrum (RTC)
NIEUW!
Bijkomend aanbod 'Ethisch reflecteren over praktijksituaties'
Ethische reflectie a.d.h.v. concrete ervaringen op stage of op de werkvloer
Korte schriftelijke voorbereiding (toelichting bij inschrijving)
Onder begeleiding van een zorgethicus
Keuze uit voor- of namiddagsessie
Voor wie?
Studenten +18 uit zorgopleidingen gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Professionals uit zorginstellingen uit gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs - 4 deelnemers!
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 40 per student
Professionals uit zorginstellingen € 60 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 40 per persoon
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs €10 per leerling
INFO
Ria Engelen - Zorgethicus, Projectverantwoordelijke deSpiegeling - ria.engelen@hivset.be - +32 (0)14 47 13 12
INSCHRIJVEN
despiegeling@hivset.be

Lees Meer
Contact luwe kwaliteitszorg

Contact luwe kwaliteitszorg

(Chris Francken, teamtrekker chronische zorg)

Tijdens deze coronaperiode is complementaire zorg meer dan ooit van fundamenteel belang in de zorginstellingen. Chris Francken inspireert al jaren vele zorgverleners met deze complementaire zorg, maar leert anderzijds ook telkens weer mooie dingen bij uit hun praktijk. Chris toont aan dat je zeer creatief kan omgaan met deze zorg. Dat zelfs een mondmasker en handschoenen je niet hoeven tegen te houden om die te bieden. Het zit in kleine eenvoudige dingen: je warme aanraking, je zachte stem, je aanwezige blik, zelfs al is het meer op afstand dan voorheen.

 

Net dat ietsje meer...

Zorg dragen voor de mensen die aan je worden toevertrouwd. Het is dàt wat jij als zorgkundige of verpleegkundige wil doen, waar je voor gekozen hebt. Het is meer dan de praktische dagelijkse zorg. Je wil dat jouw bewoner/patiënt zich in heel zijn wezen ‘goed’ voelt: lichamelijk, maar ook geestelijk. Daar kies je voor, dat is jouw roeping.

In deze coronatijden word je als zorgverlener echter extra op de proef gesteld. Bewoners - besmet of niet besmet - worden immers in quarantaine geplaatst. Hun geliefden of familie kunnen niet bij hen zijn. Heel begrijpelijk dat dit angst en stress bij hen kan teweegbrengen. En van zodra ze besmet zijn, worden ze nog meer geïsoleerd. Zelfs hun laatste strijd dienen ze dan alleen te doorstaan.

Voel jij je als zorgverlener soms dan ook zo machteloos bij het zien van die angst, stress en/of pijn die jouw zorgvrager overvalt? En dit zowel bij niet-COVID als COVID-patiënten. En vraag jij jezelf ook af: kan ik iets doen om hen hierin te ondersteunen?

Gelukkig wel.

Complementaire zorg geraakt stilaan uit het verdomhoekje waarin het jaren is gestoken. Dat komt omdat mensen positieve resultaten hebben mogen ervaren van zorgen en behandelingen die niét medicamenteus zijn. Omdat mensen zich bewust zijn geworden dat er ietsje meer is waardoor hun angst, stress en pijn zijn kunnen verminderen. Wat is dat ietsje meer? Ontspannings- en ademhalingsoefeningen, kruiden, aromazorg, muziek, de helende werking van massage, aanraking en haptonomie,...

Ook het vormingscentrum Hivset wil hierin de zorgverleners (en via hen de bewoners/patiënten) ondersteunen. Zo hebben we de afgelopen jaren al een heuse opleiding tot aromameter aangeboden die door velen enthousiast gevolgd werd.

Ook in 2021 willen we op deze ingeslagen weg verder gaan. Gewoon omdat we ervan overtuigd zijn dat inderdaad dat ietsje meer een en - voor sommigen zelfs - het verschil kan maken. Volg daarom het aanbod chronische zorg op onze website. Ook jij kan met ‘kleine dingen’ het verschil maken.

Lees Meer